Privacyverklaring Esprit carrièreplatform

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens (‘gegevensverwerking’) wanneer u ons Esprit carrièreplatform gebruikt. De bescherming van persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. De verwerking van uw gegevens, die u aan ons ter beschikking hebt gesteld, gebeurt daarom in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met name die van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking is

 

Esprit Europe GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Duitsland

E-mail: career@esprit.com

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren en verwerken van de concrete sollicitatieprocedure en voor het onderhouden en beheren van uw account op het Esprit carrièreplatform. De servers waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt, bevinden zich in Duitsland of in een lidstaat van de EER.

1. Gegevensverwerking bij bezoek aan en gebruik van het Esprit carrièreplatform

a) Oproepgegevens: Wanneer u ons Esprit carrièreplatform oproept, worden bij elke oproep technische gegevens naar ons verzonden vanaf uw computer of smartphone.

Dit omvat de naam van uw internetprovider, uw browsertype of schermresolutie en de informatie van welke pagina u naar onze website bent geleid. Deze gegevens zijn meestal niet persoonlijk. Bovendien verzendt uw computer gewoonlijk ook uw IP-adres, wat in individuele gevallen persoonlijk kan zijn. We gebruiken deze informatie in principe niet als persoonlijke informatie, maar evalueren deze alleen statistisch op anonieme basis om het gebruik van onze diensten nog aangenamer en comfortabeler te maken voor alle bezoekers.

b) Cookies

We willen ons Esprit carrièreplatform in de toekomst zo individueel mogelijk blijven ontwerpen en verbeteren. Daarom maken we deels gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gegenereerd door een webserver en die tijdens het online bezoek op uw computer worden opgeslagen met behulp van de gebruikte webbrowser.

Wij gebruiken zowel zogenaamde sessie cookies, die alleen voor de duur van een online bezoek worden gebruikt, alsook cookies die voor een langere periode worden gebruikt. Langdurige cookies worden met name gebruikt om u permanent terugkerende instellingen op het Esprit carrièreplatform ter beschikking te stellen, zoals gepersonaliseerde informatie om uw comfort te vergroten.

U kunt uw browser zo instellen dat hij u vooraf informeert over het instellen van cookies. U kunt ook de aanvaarding van cookies volledig weigeren in de instellingen van uw browser of uw mobiel apparaat. De weigering van cookies kan in sommige gevallen leiden tot een technische beperking van de functionaliteit van onze website. We raden u daarom aan de ontvangst van cookies op uw computer te accepteren wanneer u het Esprit carrièreplatform bezoekt.

2. Gegevensverwerking bij registratie / gebruik van het Esprit carrièreportaal

Bij registratie via het Esprit carrièreplatform en elke sollicitatie die u via het Esprit carrièreplatform hebt verstuurd, worden bepaalde persoonlijke gegevens opgevraagd, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en land van vestiging. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de betreffende sollicitatieprocedure alsook voor het onderhoud en de administratie van uw account op het Esprit carrièreplatform en om contact op te nemen naar aanleiding van uw sollicitaties. Selectievelden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden. Als u deze niet invult, kunt u niet deelnemen.

Door u te registreren op het Esprit carrièreplatform, laat u expliciet weten dat u interesse hebt om bij Esprit in dienst te zijn. Het verstrekken van uw gegevens in het kader van het registratieproces gebeurt vrijwillig via een concrete sollicitatie. De registratie is een noodzakelijke voorwaarde om ons Esprit carrièreplatform te kunnen gebruiken.

 

Daarnaast raden we aan om de sollicitatiedocumenten als document via het sollicitatieformulier te uploaden. De door u in het sollicitatieformulier verstrekte persoonlijke gegevens en bijgevoegde elektronische bestanden worden niet naar ESPRIT verzonden totdat u op de knop ‘Nu solliciteren’ klikt op het einde van het sollicitatieformulier. Door uw sollicitatie te versturen, gaat u akkoord met de verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Indien nodig, zal ESPRIT uw persoonlijke gegevens en sollicitatiedocumenten verzenden naar en beschikbaar stellen aan andere aan de ESPRIT-groep gerelateerde bedrijven (bijv. een andere nationale ESPRIT-onderneming), op voorwaarde dat dit wordt gedaan voor de juiste verwerking van een sollicitatieprocedure of als het nodig is om te controleren of uw professionele profiel overeenstemt met een vacature binnen de ESPRIT-groep (bijvoorbeeld als de vacature zich bevindt bij de aan Esprit gerelateerde onderneming). De overdracht vindt plaats via een beveiligde en gecodeerde https-verbinding.

 

Uw gegevens en sollicitatiedocumenten worden uitsluitend bekeken en verwerkt door de relevante contactpersonen bij ESPRIT. In de regel zijn dit de verantwoordelijke medewerkers van de HR-afdeling en de besluitvormers van de bevoegde afdeling. Alle medewerkers die toegang hebben tot de gegevensverwerking, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen en zijn verplicht om uw gegevens geheim te houden. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden buiten de ESPRIT-groep vindt niet plaats. Uw gegevens en sollicitatiedocumenten worden afzonderlijk van andere gegevens bewaard en opgeslagen.

 

Door uw gegevens in te voeren in het sollicitatieformulier en uw sollicitatiedocumenten door te sturen naar ESPRIT, gaat u akkoord met het gebruik en de verwerking van uw gegevens in alle ondernemingen die zijn aangesloten bij ESPRIT onder het ondernemingsrecht met als doel om een sollicitatieprocedure uit te voeren en te voltooien.

 

Door u aan te melden bij uw account, kunt u altijd de status van uw sollicitaties bekijken en aanpassen, reeds verzonden sollicitaties intrekken, geüploade documenten verwijderen, gegevens bijwerken of zelfs uw account blokkeren. U kunt uw sollicitatie op elk moment intrekken. U hebt steeds toegang tot ingetrokken of geblokkeerde sollicitaties via uw account. U hebt ook de mogelijkheid om  te solliciteren voor een specifieke vacature en de beschikbaarheid van uw sollicitatiedocumenten alleen te beperken tot deze sollicitatie. U activeert deze beperking a) bij de eerste registratie van uw account, b) na registratie in uw accountinstellingen of c) in het kader van de concrete sollicitatieprocedure. 

3. Gegevensverwerking na sollicitatie

Als uw sollicitatie succesvol was, worden de door u verstrekte gegevens en documenten verder gebruikt in het kader van de arbeidsovereenkomst met u. Als uw sollicitatie voor een vacature niet succesvol is, bewaren wij de door u verstrekte gegevens voor feedbackdoeleinden gedurende een periode van 6 maanden na het afsluiten van de sollicitatieprocedure om eventuele vragen met betrekking tot uw sollicitatie te beantwoorden. Na afloop van deze periode vindt een automatische verwijdering van uw gegevens plaats. U kunt op elk moment verzoeken dat alle of sommige van uw verstrekte gegevens en bestanden uit onze database worden verwijderd of gewijzigd.

Als u ons de toestemming hebt gegeven om uw gegevens in onze carrièrepool op te nemen voor een bepaalde periode, zelfs na het einde van een specifieke sollicitatie, zullen wij deze gegevens gedurende de afgesproken periode bijhouden. 

4. Evaluatie van uw gegevens voor statistische doeleinden

We gebruiken ook delen van de gegevens die u verstrekt om analyses en statistieken te maken. We gebruiken echter geen persoonlijke gegevens, maar vatten alleen algemene gegevens samen in een geaggregeerde vorm, bijvoorbeeld om te evalueren hoeveel mensen voor een vacature hebben gesolliciteerd of hoeveel sollicitaties we vanuit welk continent hebben ontvangen. Hierdoor is het niet mogelijk om een link te leggen naar een specifieke persoon. De evaluaties helpen ons om ons carrièreplatform nog aantrekkelijker en intuïtiever voor u te maken en om de sollicitatieprocedure te optimaliseren.

5. Interface voor carrièrenetwerken

In het kader van uw sollicitatie hebt u de mogelijkheid om profielen te gebruiken die al zijn opgeslagen op sociale netwerken, zoals Xing, Linkedin, enz. (hierna ‘carrièreplatform van derden’ genoemd), en om deze te integreren in uw sollicitatie. Esprit heeft een interface voor deze netwerken opgezet om een soepele integratie van de profielen mogelijk te maken.

Door de betreffende keuze te maken binnen het sollicitatieformulier, gaat u ermee akkoord dat Esprit de informatie die u hebt opgeslagen op carrièreplatforms van derden voor de sollicitatieprocedure mag gebruiken en deze gegevens als basis kan gebruiken voor de verwerking van de specifieke sollicitatie. Esprit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte gegevens of voor de functionaliteit van de interface of de gegevensverwerking conform de privacyverklaring door carrièreplatforms van derden

6. Verwijdering, informatie en rectificatie

6.1. U hebt recht op informatie over uw persoonlijke gegevens, die wij hebben opgeslagen en, indien nodig, hebt u het recht om de rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen.

6.2. Voor verzoeken betreffende informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering of andere vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met:

E-mail: career@esprit.com

6.3. Bovendien kunt u uw account op elk gewenst moment verwijderen door de betreffende optie in uw accountinstellingen te selecteren.